Những điều ‘ngớ ngẩn’ ai trong chúng ta cũng từng làm lúc ở một mình

Đừng sợ khi phải ở một mình – đó là cơ hội để chúng ta “được là chính mình”. Ai cũng vậy thôi, có những việc chúng ta vẫn làm, thường xuyên là đằng khác, nhưng chỉ lúc một mình một cõi thôi nhé. Liệu bạn có đủ dũng cảm để thừa nhận bạn đã làm bao nhiêu việc trong số này?

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

ảnh hài hước, chùm ảnh vui, ảnh vui, hành động khi ở một mình, hành động ngớ ngẩn khi một mình

Dương Huyền (Theo Công lý & xã hội)

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời